Återvinning av näringsämnen i Skärgårdshavets resemål (SaaRa)

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet med projektet SaaRa är att genomföra återvinning av näringsämnen så effektivt som möjligt i Skärgårdshavets viktigaste resemålskoncentrationer, för att undvika näringsämnesbelastning och -utsköljning som besökare medför. Projektets utvecklingsmål är att uppmärksamma besökarna på avfallshantering, och i synnerhet på de utmaningar som matsvinnet för med sig i skärgården, där avfallshanteringen utgör en utmaning och miljön är känslig. Konkreta åtgärder är bl.a. utarbetande av en kvalitetshandbok till restaurangföretag.

TIDTABELL

2017-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

190 000 € (MM 150 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Åbo universität och Håll Skärgården Ren r.f.

Leena Erälinna / Turun yliopisto

https://annospuhtaampaa.fi/saara-hanke/”