Återvinning av kväve och fosfor ur flytande avfall (NPharvest)

BESKRIVNING AV ARBETET

NPHarvest-projektet utvecklar en metod för återvinning av näringsämnen för avskiljning av kväve och fosfor ur näringsrika avfallskomponent.

TIDTABELL

NPHarvest 1: 1.1.2017 – 31.12.2019
NPHarvest 2: 1.1.2020 – 30.11.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

NPHarvest 1: 654 000 € (MM 457 000 €)
NPHarvest 2: 187 136 € (MM 149 709 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Aalto-högskolestiftelsen, Aalto-universitetet

https://www.aalto.fi/fi/npharvest