Ät Östersjön rent- projekt

BESKRIVNING AV ARBETET

Med hjälp av projektet tog WWF fram en köttguide till konsumenten, som uppmuntrar också till en Östersjövänlig kost. WWF:s arbete med köttguiden bidrar till ökad medvetenhet om och erbjuder alternativ för mera hållbar konsumtion och produktion. Ät Östersjön rent -projektet har avslutats före år 2017, men arbetet med köttguiden fortsätter. WWF har också varit med om i att skapa produktionskriterier för produktion av naturbeteskött som en del av mera hållbar köttproduktion.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

ELY-centralen i Nyland och WWF

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

WWF Suomi

Stella Höynälänmaa / WWF Suomi

https://wwf.fi/lihaopas/