Arbetsgruppen för hållbar användning av havsområdets stenmaterial och mineraler (”Merihiekkatyöryhmä”)

BESKRIVNING AV ARBETET

Arbetsgruppens uppgift är att utveckla användning, planering samt forskning av mineraler och stenmaterial kring havsområden som stöd för en hållbar användning av jordmaterial. Därtill utarbetas i enlighet med Finlands åtgärdsprogram för havsförvaltningsplan 2016–2021 en sammanfattning av god praxis för att främja en hållbar täkt av havssand och stenmaterial i syfte att kontrollera olägenheterna av täktverksamheten.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

tjänsteuppdrag

66 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

En arbetsgrupp koordinerad av miljöministeriet