Användning av flytande återvunna gödselmedel i jordbruket (Nesteravinne)

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet utvecklades i finska förhållanden tillämpbara metoder och utrustning för bruk av flytande återvunna gödselmedel, speciellt kompletteringsgödsling av kväve (ammoniumsulfat, ammoniaklösning, koncentrat av rejektvatten och cellvätska från stärkelsepotatis). Därtill undersöktes bruk av ammoniumsulfat för att förbättra effektiviteten av glyfosat. Inom ramen för projektet kartlades produktegenskaper, testades och utvecklades maskiner och utrustning, undersöktes skörderespons av kväve i produkterna i fältexperiment samt informerades om resultaten till användare och andra intressentgrupper.

TIDTABELL

2017-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

482 000 € (MM 294 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresursinstitutet

https://www.luke.fi/projektit/nesteravinne/