Användning av de separate uppsamlade fraktionerna av biprodukter av livsmedelsbearbetning (Sivukierto)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är att utveckla företagsspecifika driftsmodeller för bearbetning av biprodukter för företag som producerar, använder och bearbetar livsmedelsråvaror och för att minska flödet av näringsämnen till vattendrag. Syftet är också att öka samarbetet mellan olika företag och att öka informationsutbytet mellan företagen.

TIDTABELL

1.11.2018-31.12.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

295 000 € (MM 175 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresursinstitutet

https://www.luke.fi/projektit/sivukierto/