BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utveckling av finansieringen för restaurering och aktivering av restaurering på frivillig väg.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Restaurering på frivillig väg har aktiverats genom regeringens spetsprojekt samt med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond samt europeiska jordbruksfonden. Flera regionala samarbetsprojekt har inletts i olika delar av landet.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, rådgivningsorganisationer, föreningar, stiftelser