BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utveckling av finansieringen för restaurering och aktivering av restaurering på frivillig väg.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Restaureringsverksamhet på eget initiativ har aktiverats genom regeringens spetsprojekt och stöd från EU:s regionala utvecklingsfond och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det finns flera regionala nätverksprojekt i gång på olika håll i Finland.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, rådgivningsorganisationer, föreningar, stiftelser