BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utarbetande, uppdatering och verkställande av skyddsplaner främjas, liksom arbetet i uppföljningsgrupperna.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Skyddsplaner har utarbetats och uppdaterats av kommunerna. Miljöministeriet har årligen bistått kommunerna med att utarbeta skyddsplaner för grundvatten.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, kommuner/Kommunförbundet, Vattenverksförening (VVF), landskapsförbund, verksamhetsutövare, vattenskyddsföreningar, vattentjänstverken, Valvira