BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utarbetande, uppdatering och verkställande av skyddsplaner främjas, liksom arbetet i uppföljningsgrupperna.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Skyddsplanen är utarbetade och uppdaterade av kommunerna. Miljöministeriet har beviljat bidrag för utarbetandet av de årliga skyddsplanerna för grundvattnen.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, kommuner/Kommunförbundet, Vattenverksförening (VVF), landskapsförbund, verksamhetsutövare, vattenskyddsföreningar, vattentjänstverken, Valvira