BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Strategi för skydd och restaurering av små vattendrag.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Strategin för skydd och restaurering har främjats inom EU Life Freshabit-projektet. En ny typ av statusutvärdering av små vattendrag har utvecklats i FoU-projektet.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Jord- och skogsministeriet (JSM), Finlands miljöcentral (SYKE), NTM-centralerna, skogsägare, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet (LUKE), rådgivningsorganisationer, områden för fiskhushållning, ägare till vattenområden, vattenskyddsföreningar