BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Säkerställande av att sura sulfatjordar och konsekvenserna av deras användning inkluderas i nationella och regionala program.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Säkerställande av att sura sulfatjordar och konsekvenserna av deras användning inkluderas i nationella och regionala program.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)