BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Rådgivning och handledning i frågor som gäller avloppstjänsterna i glesbebyggelsen ska ordnas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Miljöministeriet har årligen gett bidrag till rådgivningsorganisationernas verksamhet och utbildningen av rådgivare.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Kommuner, NTM-centraler, regionala vattenskyddsföreningar, branschorganisationer, SYKE, skolor, Kommunförbundet