BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Planeringen av praktiska vattenskyddsåtgärder på gårdsnivå (miljökartering) och gårdsspecifik rådgivning främjas. Man utarbetar en åtgärdsplan och anvisningar för rådgivning och information om val av de viktigaste åtgärderna med tanke på vattenvård.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

I Råd2020 -åtgärden har lantbrukets miljöåtgärder varit den mest attraktiva delen. Över en tredjedel av närmare 80 000 rådgivningstillfällen har handlat om miljövård. Kontinuerlig utbildning ges åt rådgivarna.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, Finlands miljöcentral (SYKE), producent- och rådgivningsorganisationer