BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Ökad rådgivning om vattenskyddet inom pälsproduktionen.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Anvisningen om miljöskydd vid pälsdjursuppfödning reviderades år 2018. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf, som medverkat till revideringen av anvisningen, har också ordnat utbildning i tillämpningen av anvisningen för pälsdjursuppfödarna. NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar utbildning om miljöförvaltningens datasystem för förbundets rådgivare.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Producent- och rådgivningsorganisationer