BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Ökad rådgivning om vattenskyddet inom pälsproduktionen.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Anvisningen om miljöskydd vid pälsdjursuppfödning förnyades 2018. Finlands pälsdjursuppfödares förbund som deltog i förnyelsearbetet av anvisningen har även arrangerat utbildning till pälsfarmare om tillämpning av anvisningen. NMT-centralen i Södra Österbotten utbildar Finlands pälsuppfödares förbunds rådgivare om miljöadministrationens informationssystem.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Producent- och rådgivningsorganisationer