BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Informationsgrunden om ekosystem som är beroende av grundvattnet byggs på och indikatorer för deras tillstånd utvecklas i samarbete med olika branscher


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

På basen av informationen från flera forskningsprojekt har en klassificeringsanvisning för grundvattenområden i klass E utarbetats. I samband med E-klassificeringen har information om ekosystem som är beroende av grundvatten samlats.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE), NMT-centraler, Forststyrelsen, vattenskyddsföreningar