BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Förutsättningarna för utnyttjande av stallgödseln från pälsdjuren ska förbättras.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Flera projekt för främjande av processeringen av pälsdjursgödsel och återvinningen av näringsämnen, bl.a. Turkisteho (https://www.luke.fi/fi/projektit/turkisteho) och Bioarvolanta (https://www.luke.fi/fi/projektit/bioarvolanta).


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Producent- och rådgivningsorganisationer, NMT-centraler