BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Förutsättningarna för utnyttjande av stallgödseln från pälsdjuren ska förbättras.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Flera projekt för att främja processering av gödsel och nyttoanvändning av näringsämnen är på gång.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Producent- och rådgivningsorganisationer, NMT-centraler