BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Beredskapen för specialsituationer inom vattentjänsterna utvecklas, bl.a. tas riskhanteringsprogrammet WSP SSP i bruk för riskbedömning och riskhantering.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjat).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Närmare 400 vattentjänstverk har tagit riskhanteringsprogrammet WSP eller SSP i bruk. Planerna för störningsberedskap täcker 93 % av invånare inom tjänsten.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Social- och hälsovårdsministeriet i Finland (SHM), Miljöministeriet (MM), vattentjänstpoolen


SAMARBETSINSTANSER

Vattenverksföreningar, kommuner, NMT-centraler, Regionförvaltningsverk (Miljöhälsa), Valvira