BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Belastningen från kvicksilver som urlakas från torvtäktsområden utreds och vid behov utreds även belastningen från andra metaller genom separata utredningar samt vid behov åläggs obligatoriska kontroller och begränsningar för urlakningen av metaller.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

En kontrollanvisning vid torvutvinning färdigställdes år 2017.


ANSVARSINSTANSER

Arbets- och näringsministeriet (ANM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Regionförvaltningsverk (RFV), NMT-centraler, torvproducenter