BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Behoven gällande miljöanpassat flöde utreds och metoder för detta utvecklas


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Metoden för utvärdering av miljöanpassat flöde har skapats och testats i testvattendrag.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, verksamhetsutövare, forskningsinstitut