BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Anläggningstyper som främjar vattenskyddet vid fiskodling samt avloppsbehandlingsmetoder utvecklas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjat).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Teknologier och värdekedjor har utvecklats som en del av planen för utveckling av den blå bioekonomin samt genom havs- och fiskerifondens innovationsfinansiering.
I Lukes enhet i Laukaa byggdes genom spetsfinansiering för den blå bioekonomin en anläggning av pilotskala, där en för finska förhållanden ny typ av koncept för fiskodling i cirkulerande vatten utvecklas. Fiskodling i cirkulerande vatten minskar näringsbelastning, men produktionskostnaderna är än så länge högre än i den traditionella fiskodlingen. Målet med det nya konceptet är att utnyttja olika passiva vattenbehandlingsprocesser för att reducera kostnaderna. Konceptets funktionalitet demonstrerades under vårvintern 2019.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

NTM-centraler, RFV, Luke, fiskodlare, tillverkare av utrustning, teknologiföretag