BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Anläggningstyper som främjar vattenskyddet vid fiskodling samt avloppsbehandlingsmetoder utvecklas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjat).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Teknologier och värdekedjor har utvecklats som en del av utvecklingsprogrammet för blå bioekonomi och med innovationsfinansiering från havs- och fiskerifonden. Med regeringen Sipiläs spetsprojektfinansiering färdigställdes det i Naturresursinstitutet Lukes enhet i Laukaa en anläggning av pilotskala där man utvecklar och studerar metoder för fiskodlingsmetoder med recirkulering av vatten och hantering av vattenkvaliteten som lämpar sig för finländska förhållanden. I programmet för främjande av inhemsk fisk och den uppdaterade vattenbruksstrategin främjas metoderna för och den ekonomiska lönsamheten i recirkulerande vattenbruk.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

NTM-centraler, RFV, Luke, fiskodlare, tillverkare av utrustning, teknologiföretag