Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats