Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Undervattensbuller

  • Miljöskyddslagen (527/2014) och -förordning (713/2014)