Hur de nuvarande åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status

donitsi-graafi-uusien-nykytoimenpiteiden-meriympariston