Nykytoimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Vieraslajit

  • EU:n asetus (1143/2014/EU) haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta
  • Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015), jolla on toimeenpantu EU:n vieraslajiasetus (1143/2014)
  • Valtioneuvoston asetus (2/2000), jolla on toimeenpantu Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimus
  • Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004) [huomioiden meriliikenteen]
  • Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2012–2020 (valtioneuvoston periaatepäätös 20.12.2012) [huomioiden elinympäristöt]
  • Kansallinen vieraslajistrategia (valtioneuvoston periaatepäätös 15.3.2012)
  • Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka, Valtioneuvoston selonteko haitallisten vieraslajien torjunnan osalta (2009)