Nykytoimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Vedenalainen melu

  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014)