TOIMENPITEEN EDISTYMINEN

Toteutus alkanut


KUVAUS

Toimitaan yhteistyössä Venäjän ja Viron kanssa Itäisen Suomenlahden itämerennorpan suojelemiseksi ja kannan elvyttämiseksi. Selvitetään ja arvioidaan yhteistyössä kannan tilaa ja tarvittavia toimenpiteitä. Toteutetaan suunnitellut toimenpiteet.

Saaristomeren kannan osalta kehitetään kansallisesti toimia joiden avulla voidaan suojella ja elvyttää alueen kantaa.


AIKATAULU

2016-2020


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

 

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Saaristomeren ja Suomenlahden norppien lentolaskenta keväällä 2018Toggle