Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien kehittäminen osaksi biokaasulaitoksiin perustuvia kaupunkien ravinteita kierrättäviä kiertotalouskeskuksia (Proravinne)

TYÖN KUVAUS

Selvitetään ja demonstroidaan uudenlaisen yhdyskuntajäteveden esikäsittelyprosessin, mikrosiivilän, käsittelyprosessin vaikutus biokaasulaitoksessa tapahtuvaan kierrätysravinteiden tuotantoon ja käytettävyyteen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
450 000 € (YM 360 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Asst.Prof. Marika Kokko / Tampereen yliopisto

https://www.luke.fi/projektit/proravinne/