VNP Strategia

TYÖN KUVAUS

Strategia nimeltään ”Ympäristövahinkojen torjunnan
kansallinen strategia vuoteen 2025″ valmisteltiin useiden viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyönä ”Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan neuvottelukunnan” avulla ympäristöministeriön johdolla. Valtioneuvosto teki 13.6.2018 periaatepäätöksen strategiasta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2015-2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Virkatyö

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Ympäristöministeriö