VILKKU-HANKE

TYÖN KUVAUS

Hanke keskittyy vähentämään maataloudesta peräisin olevaa ravinnehuuhtoutumaa tiedottamalla viljelijöitä mm. maan kasvukunnon parantamiseen, ympäristötoimien kohdentamiseen ja viljelykierron hyötyihin liittyvistä asioista. Hankeaika 1.4.2016-31.3.2018 ja hankealuetta ovat Tuusula ja Mäntsälä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.4.2016–31.3.2018 I toteus alkanut

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan maaseudun kehittämisrahasto

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
https://www.facebook.com/vilkkuhanke