Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla (VILKKU Plus)

TYÖN KUVAUS

VILKKU Plus hanke jatkaa VILKKU-hanketta (vuosina 2016–2018) ja keskittyy vähentämään maataloudesta peräisin olevaa ravinnehuuhtoutumaa tiedottamalla viljelijöitä mm. maan kasvukunnon parantamiseen, ympäristötoimien kohdentamiseen ja viljelykierron hyötyihin liittyvistä asioista. Hankealueita ovat Nurmijärvi, Tuusula ja Mäntsälä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.5.2018 – 28.4.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan maaseudun kehittämisrahasto

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
https://www.vilkkuhanke.fi/
https://www.facebook.com/vilkkuhanke