Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa (VesiHave)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa kehitetään paikallis- ja peruskuivatusjärjestelmien (salaojituksen ja valtaojien) kuivatustehokkuutta ja säätömahdollisuutta peltoviljelyn tuottavuuden parantamiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ojituksen ohella tarkastellaan muiden perusparannustoimien vaikutuksia.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
487 400 € (YM 185 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helena Äijö / Salaojituksen tutkimusyhdistys

https://www.salaojitustutkimus.fi/tutkimus/