Vesihuoltotulkki -verkkopalvelu

TYÖN KUVAUS

Tulkin avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesien käsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

https://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki