VELMU-karttapalvelu

TYÖN KUVAUS

Vedenalaisen meriluonnon inventoinnin tulokset meri- ja rannikkoalueemme tärkeimpien luontotyyppien ja lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut