VELMU 2 -vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

TYÖN KUVAUS

VELMUssa kerättyä aineistoa on käytetty 2018 valmistuneessa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa sekä Meren tilan raportoinnin yhteydessä. Samoin VELMUssa kerättyä tietoa käytetään vuoden 2019 aikana valmistuvassa lajien uhanalaisuusarvioinnissa, jossa arvioidaan myös ihmistoiminnan vaikutuksia uhanalaisuuteen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2025

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Valtion talousarvion budjettirahoitus
Vuosittain keskimäärin 1, 3 milj. € määräraha (vuosina 2011-2018 yhteensä noin 11,1 milj. €)


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus
Penina Blankett / ympäristöministeriö
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELMU/VELMU__Vedenalaisen_meriluonnon_monimuot(15964)