Vedenalaiset avainelinympäristöt ja niiden ekosysteemipalvelut (Meriavain)

TYÖN KUVAUS

Toimenpiteellä tuotetaan tietoa toiminnallisesti ja ekosysteemipalvelujen kannalta tärkeiden vedenalaisten avainelinympäristöjen esiintymisestä ja saatetaan tieto saataville käyttökelpoisessa muodossa vesi- ja ympäristölupia myöntäville tahoille. Avainelinympäristöt tulee esittää paikkatietona karttapalvelussa

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
600 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Kirsi Kostamo / Suomen ympäristökeskus