Vedenalaisen melun hallinta – pilottiprojekti

TYÖN KUVAUS

Rauman meriväylän syvennystöiden yhteydessä Tutkimus ja kehittämishanke Vedenalaisen melun hallinta – pilottiprojekti. Siinä tehtiin vedenalaisen melun mittauksia, joiden pohjalta mallinnettiin melun leviämistä sekä arvioitiin sen vaikutuksia ja torjuntakeinoja.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Väyläviraston oma Tutkimus ja kehittämis -hanke
80 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luode Consulting Oy ja Kala- ja vesitutkimus Oy
Olli Holm / Väylävirasto
Loppuraportti:

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-20_vedenalaisen_melun_web.pdf