Varustamoiden kaluston uusiminen LNG-käyttöisiksi

TYÖN KUVAUS

Vuoden 2018 aikana ESL Shipping- varustamo ottaa käyttöönsä kaksi modernia ja uudella teknologialla varustettua LNG-käyttöistä kuivarahtialusta, Haaga ja Viikki. Konttivarustamo Containerships uudistaa aluskalustoaan tuomalla neljä LNG-käyttöistä konttialusta liikenteeseen vuoden 2018 aikana. Uusien alusten lisäksi Contairerships investoi koko jakeluketjun päästöjen vähentämiseen tuomalla uusia LNG rekkoja jakeluketjuun. Containerships pyrkii ensimmäisenä yhtiönä Euroopassa rakentamaan täysin LNG:n käyttöön perustuvan toimitusketjun.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018- I toteutus alkanut

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

ESL-shipping ja Containership