Vantaanjoen kipsihanke

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa toteutetaan peltojen laajamittainen kipsikäsittely Vantaanjoen valuma-alueella noin 3 500 ha alueella. Lisäksi hankkeessa seurataan kipsinlevityksen vaikutuksia Vantaanjoen vedenlaatuun sekä kalastoon. Vedenlaadun seuranta toteutetaan Lepsämänjoen seuranta-asemalla. Hankekonsortioon kuuluvat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM ja John Nurmisen Säätiö
1 200 000 € (YM 375 000 €)


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

John Nurmisen Säätiö
https://www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki/