Vaikuta Vesiin Nyt

TYÖN KUVAUS

Laaditaan nettisivusto ja sosiaalisen median materiaalia, millä pyritään vaikuttamaan tavallisen ihmisen toimintoihin vesiympäristöä huomioivaksi.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016->

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

13 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Varsinais-Suomen ELY-keskus
https://www.lounaistieto.fi/ymparistonyt/vaikutavesiin/