Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon (UusiRaHa)

TYÖN KUVAUS

UusiRaHa–hanke lisää tietoa kerääjäkasvien viljelystä. Kerääjäkasveja voidaan käyttää Uudenmaan kasvinviljelytilojen peltojen kasvipeitteisyyden lisäämisessä ja siten vähentää pelloilta vesistöihin huuhtoutuvaa ravinnekuormitusta. Tuloksista on julkaistu raportti: Känkänen, Hannu, Ketola, Jarmo & Valkama, Pasi. 2020. Uusia tuloksia kerääjäkasveista: UusiRaHa-hanke. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2020. Luonnonvarakeskus.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.4.2016–31.3.2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan maaseudun kehittämisrahasto (EMR)

500 000 € (EMR 400 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

LUKE

https://www.luke.fi/projektit/uusiraha/

Loppuraportti:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-932-3