Uusien biohajoavien materiaalien hajoaminen ja ympäristöriskien arviointi Itämeren meriympäristössä (UBINAM)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa tutkitaan mm. biopohjaisten ja biohajoavien muovipakkausmateriaalien käyttöä Suomessa, sekä laboratorio- ja kenttätutkimuksin eri materiaalien hajoamisnopeutta ja hajottajayhteisöjä Itämeren meriympäristössä. Hankkeen konkreettisena tuloksena pyritään luomaan yleiskuva biopohjaisten ja biohajoavien materiaalien käytöstä sekä käytön lähitulevaisuuden näkymästä kotimaisessa päivittäistavarakaupassa ja teollisuudessa. Hankkeessa tuotetaan tietoa materiaalivalintojen tueksi kaupalle, teollisuudelle, kuluttajille ja viranomaisille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019 I toteutus alkanut

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Rakiohjelmarahoitus, YM
270 000 € (YM 203 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus sekä Plastiroll Oy, Sulapac Oy ja Paptic Oy
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Biopohjaiset_ja_biohajoavat_muovimateriaalit_meriymparistossa_UBINAM