Uusien biohajoavien materiaalien hajoaminen ja ympäristöriskien arviointi Itämeren meriympäristössä (UBINAM)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa tutkitaan biopohjaisten ja biohajoavien muovipakkausmateriaalien käyttöä Suomessa sekä laboratorio- ja kenttätutkimuksin eri materiaalien hajoamisnopeutta ja hajottajayhteisöjä Itämeren meriympäristössä. Lisäksi tutkitaan biopohjaisten ja biohajoavien materiaalien kykyä absorboida haitallisia aineita sedimentistä. Hankkeen konkreettisena tuloksena pyritään luomaan yleiskuva biopohjaisten ja biohajoavien materiaalien käytöstä sekä käytön lähitulevaisuuden näkymästä kotimaisessa päivittäistavarakaupassa ja teollisuudessa. Hankkeessa tuotetaan tietoa materiaalivalintojen tueksi kaupalle, teollisuudelle ja kuluttajille seäk viranomaisille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke
270 000 £
(YM 203 000)


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

SYKE
https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit