Typen ja fosforin talteenotto nestemäisistä jätteistä (NPharvest)

TYÖN KUVAUS

NPHarvest-hanke kehittää ravinteiden talteenottomenetelmää, jolla saadaan erotettua nestemäisistä ravinnerikkaista jätejakeista typpeä ja fosforia.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

NPHarvest 1: 1.1.2017 – 31.12.2019
NPHarvest 2: 1.1.2020 – 30.11.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM

NPHarvest 1: 654 000 € (YM 457 000 €)
NPHarvest 2: 187 136 € (YM 149 709 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Aalto korkeakoulusäätiö, Aalto-yliopisto
https://www.aalto.fi/fi/npharvest