Tuotantoeläinten lantojen hyötykäyttö kierrättämällä: kuivikkeena, polttokaasuna ja lannoiterakeena

TYÖN KUVAUS

Projekti tutkii ja kehittää tuotantovalmiuden prosessille, joka mahdollistaa tuotantoeläinten lannan kemiallisen, bakteriologisen ja termisen käsittelyn kautta saatujen jakeiden kierrätyksen uudelleenkäyttöön talleilla, navetoissa, pelloilla ja laajemminkin yhdyskunnissa vähentäen merkittävästi jätekuormitusta ja tarjoten mahdollisuuden kannattavan bioliiketoiminnan rakentamiselle jätepohjaisten raaka-aineiden perustalle. Lannan lisäksi jätepohjaisena raaka-aineena käytetään kotimaista tuotantolaitoksista syntyvää jätekipsiä, jolla prosessissa syntyvä erittäin runsastavinteinen ravinneliuos sidotaan paremmin kaupallistettavaan raemuotoon

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017 – 2017 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
70 000 € (MMM 49 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Biopeel Oy,