Toteutettavuustutkimus järviruo’on laajamittaisesta hyötykäytöstä ja ruokomassaan sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen maatalouden käyttöön

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena oli selvittää voidaanko järviruokoa hyödyntää taloudellisesti ja ekologisesti kannattavalla tavalla uudenlaisen luononmukaisen raelannoitteen raaka-aineena ja näin saada ruovikoihin sitoutuneet ravinteet takaisin ravinnekiertoon.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.2.2017 – 31.8.2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
48 000 € (MMM 33 600 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

RuokoVoima Oy