Syö Itämeri puhtaaksi- hanke

TYÖN KUVAUS

Hankkeen avustuksella WWF laati kuluttajan lihaoppaan, missä kannustetaan myös Itämeri- ystävälliseen ruokavalioon. Osana WWF:n lihaopastyötä lisätään ihmisten tietoisuutta ja tarjotaan vaihtoehtoja kestävämpään kulutukseen ja tuotantoon. Syö Itämeri puhtaaksi- hanke on päättynyt ennen vuotta 2017, mutta lihaopastyö jatkuu. WWF on ollut myös mukana luomassa luonnonlaidunlihantuotannolle tuotantokriteerit osana kestävämpää lihantuotantoa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Uudenmaan ELY-keskus ja WWF

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

WWF Suomi
Stella Höynälänmaa / WWF Suomi
https://wwf.fi/lihaopas/