Sustainable shipping & Environment in the Baltic Sea area (BONUS SHEBA)

TYÖN KUVAUS

Hanke pyrki tuottamaan kokonaisvaltaisen käsityksen laivaliikenteen ympäristövaikutuksista Itämeren alueella. SHEBA-projektin puitteissa rakennettiin mallityökaluja, jotka mahdollistavat laivojen vesi- ja äänipäästöjen mallintamisen. Näitä työkaluja hyödynnetään vuosittaisessa HELCOM-raportoinnissa, jossa melupäästöt ovat yksi raportoitava komponentti.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

04/2015-08/2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

EU/Suomen Akatemia (BONUS)

2,9 milj. € (Suomen Akatemia 253 800€)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Koordinaatio Dr Jana Moldanova / Svenska miljöinstitutet (IVL). Suomesta mukana Jukka-Pekka Jalkanen / Ilmatieteen laitos ja SYKE Traficom

Verkkosivu: https://www.sheba-project.eu/

Loppuraportti: https://www.sheba-project.eu/imperia/md/content/sheba/deliverables/sheba-final-report_2018-11-20.pdf