Sustainable Biogas

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa vähennetään biokaasuntuotannon ravinnepäästöjä sekä tuotannosta että mädätteiden levityksestä Suomessa ja Latviassa. Hankkeen partnereita ovat John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut ja Latvian biokaasuyhdistys.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.3.2020-30.11.2022

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Interreg Central Baltic -ohjelma

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

John Nurmisen säätiö