Suomenlahden tietopaketit

TYÖN KUVAUS

Suomenlahden tilasta on julkaistu viisi tietopakettia aiheista: haitalliset aineet, meriliikenne, meriroska, rehevöityminen ja vieraslajit neljällä kielellä (suomi, venäjä, viro ja englanti). Julkaistiin verkossa 2017. Tietopaketit ovat vapaasti hyödynnetettävissä esimerkiksi ympäristökasvatuksessa ja asiantuntijatyössä

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ympäristöministeriö

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus

Kai Myrberg / Suomen ympäristökeskus

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suomenlahden_suojelun_kolmikantayhteistyo__Viro_Venaja_Suomi”