Suomen merialueen mikroroskaseurannan toteuttaminen (SUMMIT)

TYÖN KUVAUS

SUMMIT-hankkeessa viimeistellään ja pilotoidaan mikroroskien kansallinen seuranta siltä osin kuin se sisältyy 2017 uudistettuun EU:n päätökseen meristrategiadirektiivin toimeenpanosta. Hankkeen menetelmäosuus noudattaa tutkijayhteisön ja HELCOM – meriroskatyöryhmän (EN – Litter) piirissä laadittuja suunnitelmia ja alustavia ohjeita. Seurannan pääpainopiste on avomeriosuudessa, minkä lisäksi toteutetaan vertailuaineiston keräämiseksi rannikkoseuranta. Tarkastelun kohteena ovat etenkin pintaveden ja sedimentin mikromuovit. Saatujen tulosten ja kokemusten perusteella laaditaan ehdotus säännölliselle Suomen merialueen mikroroskaseurannalle.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ympäristöministeriö

238 000 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit