Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen (Sivukierto)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on kehittää sivujakeiden käsittelyyn yrityskohtaisia toimintamalleja elintarvikeraaka-aineita tuottaville, hyödyntäville ja jatkojalostaville yrityksille sekä vähentää ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Tavoitteena on myös erilaisten yritysten yhteistyön lisääminen ja tiedonvälityksen lisääminen yritysten välillä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.11.2018-31.12.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
295 000 € (YM 175 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus
https://www.luke.fi/projektit/sivukierto/